Verkiezingen, registratie en stemmen vanuit het buitenland

Agentschap NL, (Zuid-Holland)
datum van plaatsing: 26/04/2012 13:37:31

U kunt uw stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen of voor het Europese Parlement als u stemgerechtigd bent en buiten Nederland woont of werkt.

 

Registratie
Voor u uw stemrecht kunt gebruiken, moet u eerst geregistreerd staan bij de gemeente Den Haag. U dient daarvoor een verzoek in. Op basis van deze gegevens houdt Den Haag een bestand bij. Bent u in dit bestand opgenomen, dan krijgt u het formulier voor registratie de volgende keer automatisch toegestuurd.

 

Als u in het buitenland verblijft maar uw woonplaats in Nederland heeft, moet u zich via de gemeente waar u staat ingeschreven laten registreren. Deze gemeente zal dan Den Haag inlichten die voor de verdere afwikkeling zorgdraagt.

 

Tegelijk met het verzoek voor registratie geeft u aan hoe u wilt stemmen. Er zijn drie mogelijkheden:

 • Zelf stemmen
  Bent u in Nederland tijdens de verkiezing, dan ontvangt u een kiezerspas waarmee u in elk stembureau in Nederland uw stem kunt uitbrengen.
 • Stemmen per volmacht
  U laat een gemachtigde die stemgerechtigd is voor u stemmen in Nederland. Als u bij de registratie heeft aangegeven dat u dit wilt, krijgt u vanzelf de informatie toegestuurd.
 • Stemmen per brief
  Als u van de mogelijkheid gebruik maakt om per brief te stemmen, ontvangt u na registratie van de gemeente Den Haag een briefstembewijs (een verklaring dat u het stembiljet persoonlijk heeft ingevuld), stembiljet, retourenvelop en een handleiding.

 

Stemmen bij tijdelijk verblijf in het buitenland

 

Als u op vakantie bent in het buitenland tijdens de verkiezing, kunt u iemand een volmacht geven om voor u te stemmen. Dit kan bij de verkiezingen voor de gemeenteraad, de Provinciale Staten, de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Meer informatie over stemmen in het buitenland als u daar tijdelijk verblijft, vind u via de link 'Meer informatie over dit product' en op rijksoverheid.nl.

Voorwaarden

Om per brief te mogen stemmen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent Nederlander.
 • U staat niet meer in Nederland ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
 • U bent niet uitgesloten van kiesrecht.

Aanpak

Woont u in het buitenland, dan stuurt u uw verzoek tot registratie naar de gemeente Den Haag of naar de consulaire post waaronder uw woonplaats valt. Op de Nederlandse Antillen en Aruba stuurt u het verzoek aan de vertegenwoordiger van Nederland. Het consulaat of de vertegenwoordiger stuurt uw registratie binnen zes maanden en zes weken voor de dag van de verkiezing, door naar de gemeente Den Haag.
U brengt uw stem per brief uit door het briefstembewijs en het ingevulde stembiljet in de retourenvelop naar de gemeente Den Haag te sturen. Als voor het land waar u verblijft een briefstembureau is aangewezen, dan stuurt u de stukken via de retourenvelop naar het desbetreffende briefstembureau ter plaatse.

Back