Terugkerende leerlingen doen het goed op school

Stichting NOB, (Zuid-Holland)
datum van plaatsing: 14/02/2012 22:24:46

Nederlandse leerlingen die na een verblijf in het buitenland weer terugkeren in het Nederlandse onderwijs hebben doorgaans weinig moeite om zich aan te passen. De aansluiting tussen het Nederlands onderwijs dat zij in het buitenland genoten en het onderwijs in Nederland verloopt goed. Dat is de belangrijkste conclusie van het rapport: “Terug in Nederland, een onderzoek naar de aansluiting op onderwijs in Nederland”, dat de Inspectie van het Onderwijs donderdag 31 januari presenteert in Voorburg.

Hoofdinspecteur Dr. Leon Henkes overhandigde het rapport op donderdag 31 januari aan Drs. Lianne Dekker, directeur / bestuurder NOB. Lianne Dekker; “Dit rapport is een mooie opsteker voor de Nederlandse scholen in het buitenland. In meer dan 80 landen werken de scholen hard aan de dankbare taak om leerlingen de kans te bieden om bij terugkeer een goede aansluiting te vinden op het onderwijs in Nederland. Daarbij blijven kinderen door de Nederlandse taal en cultuur te behouden, in contact met hun roots. Juist wanneer die basis, de eigen identiteit, gewaarborgd blijft, krijgen zij de kans om grenzenloos te groeien.”

Ruim 13.000 Nederlandse kinderen in de leerplichtige leeftijd volgen in het buitenland Nederlands onderwijs op het niveau van primair en voortgezet onderwijs. Zij doen dat op scholen of via instellingen voor afstandsonderwijs. Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) ondersteunt het Nederlands onderwijs in het buitenland in opdracht van het Ministerie van OCW middels een bescheiden subsidie. De onderwijskwaliteit van bij NOB aangesloten scholen en organisaties voor afstandsonderwijs wordt beoordeeld door de Nederlandse Onderwijsinspectie.

Het rapport laat zien dat het merendeel van de teruggekeerde leerlingen op niveau zit en zonder vertraging kan instromen op de scholen in Nederland. Dat geldt zowel voor het primair onderwijs als voor het voortgezet onderwijs. Verreweg de meeste ouders bleven in het buitenland Nederlands met hun kinderen spreken. Ook dit blijkt een belangrijke voorwaarde te zijn voor een soepele overgang bij terugkeer op een school in Nederland. Het merendeel van de terugkeerleerlingen stroomt bovendien zonder extra hulp, dus op eigen kracht in. Ongeveer een kwart krijgt een korte periode of gedurende het eerste jaar van terugkeer enige vorm van ondersteuning. Als leerlingen vertraging oplopen, betreft dit vaak de (Nederlandse) woordenschat.

Back