NOB op website 'Vertrek naar het buitenland'

Stichting NOB, (Zuid-Holland)
datum van plaatsing: 25/04/2012 19:25:14

Als u voor kortere of langere tijd naar het buitenland gaat, dan heeft u misschien vragen over wat u allemaal moet regelen.

 

De website vertreknaarhetbuitenland.overheid.nl helpt u de weg te vinden naar de overheidsorganisaties waar u mogelijk mee te maken krijgt. U kunt er terecht met vragen over onderwijs, werkgelegenheid, sociale zekerheid, belastingen en voertuigen. Sinds kort wordt NOB op het overheidsportaal vermeld. Klik hiervoor op het kopje 'onderwijs'.

Back