EURES biedt welkom advies bij het opzetten van een bedrijf in het buitenland

Eures, (Limburg)
datum van plaatsing: 23/04/2012 22:03:43
Het verstevigen van de positie van het midden- en kleinbedrijf (mkb) is een belangrijk element van de EU-strategie om de economische crisis te boven te komen. Binnen deze context kunnen burgers die als zelfstandige werken, een belangrijke rol spelen door gebruik te maken van mogelijkheden voor beroepsmobiliteit in de 27 lidstaten van de EU.

Henk Smolders is EURES-adviseur in Nederland. In de afgelopen tien jaar heeft hij pasklaar advies gegeven aan werkzoekenden en mensen die van baan willen veranderen en zich als zelfstandige in een andere EU-lidstaat willen vestigen. “Aanvankelijk gaf ik tips in antwoord op duidelijke vragen van cliënten die het moeilijk vonden om relevante informatie te vinden. De huidige recessie heeft de belangstelling van mensen om hun vaardigheden of nieuwe ideeën aan te bieden op een andere arbeidsmarkt niet geringer gemaakt heeft. Inderdaad zoekt ongeveer 20 % van de ingeschrevenen op het EURES-portaal naar zelfstandigheid als optie”, legt Henk uit.
 
Op EURES-evenementen en -beurzen, per telefoon en in arbeidsbureaus biedt Henk zowel individueel als in groepsverband informatie en begeleiding. “Er is zeker sprake van bepaalde algemene tendensen onder degenen die zichzelf beschouwen als zelfstandige”, licht hij toe. Zo speelt leeftijd een rol – vooral voor mensen van 50 jaar en ouder die moeite hebben met het vinden van een baan in eigen land als voor jonge ondernemers die hebben deelgenomen aan het Erasmus-programma – met name op het gebied van toerisme, bouw, vervoer en ICT; en iets wat bestempeld zou kunnen worden als een ‘geografische factor’, te weten de tendens die mensen uit een onlangs toegetreden land doet bewegen zich te vestigen in het Westen, om hun kansen te verbeteren ondanks een in het slop geraakte economie”.
 
Henk’s standpunt daarin is klip en klaar. Hij benadrukt dat het vóór vertrek naar het buitenland nodig is om een gedegen bedrijfsplan op te stellen, waaronder een beschrijving van het product of de dienst die aangeboden wordt, het doelpubliek, bestaande concurrentie, een marketingstrategie en, uiteraard, een financieel plan. “En niet alleen voor het bedrijf”, voegt hij toe. “Een privé-plan is onontbeerlijk. Als je naar het buitenland gaat en van plan bent om je na je pensioen weer in je eigen land te vestigen, dan moet je erover nadenken wat het in een andere lidstaat opgebouwde pensioen in je eigen land waard is”.
 
Tot nu toe zijn een vijftiental personen of stellen aan wie Henk advies gegeven heeft, vertrokken naar het buitenland – en met bemoedigende resultaten. Deze EURES-adviseur is er zeker van dat een dergelijke gespecialiseerde dienstverlening antwoord biedt aan een specifieke en aanhoudende behoefte.
 
Meer informatie:
Kijk op de EURES-evenementenkalender waar en wanneer er een banendag is
Klik hier voor een EURES-adviseur
Lees op het EURES-portaal voor beroepsmobiliteit meer over de werk- en leefomstandigheden in verschillende Europese landen
Bekijk hier wat EURES kan doen voor werkgevers
Back