De Europese arbeidsmarkt zal nog homogener worden

Eures, (Limburg)
datum van plaatsing: 09/03/2012 22:19:15

Hoe beoordeelt u het Europees Jaar van de mobiliteit van werknemers? Heeft het de gewenste aandacht gekregen?

Onze verwachtingen zijn ver overtroffen en overal in Europa waren de reacties zeer positief. Het Europees Jaar heeft in sterke mate bijgedragen tot de erkenning van ‘vrij verkeer’ en ‘mobiliteit’ als fundamentele waarden van onze samenleving.
Hoe ziet u, in het licht van de ondersteuning van de Europese banenbeurzen door het EURES-netwerk, de ontwikkeling van dit type arbeidsmarktinitiatief? Kan het een jaarlijks terugkerend onderdeel op de Europese evenementenagenda worden?
We verwachtten oorspronkelijk rond 30 evenementen, maar het werden er uiteindelijk meer dan 500 op zo’n 300 plaatsen. Dit schitterend fundament moet natuurlijk blijven staan. Ik ga daarom een plan indienen om Europese banenbeurzen in vaste jaarlijkse evenementen om te zetten.
Na de uitbreiding in 2004 werden we geconfronteerd met de situatie van 10 nieuwe lidstaten die grotendeels uitgesloten zijn van de ‘oude’ arbeidsmarkt van de EU-15. Een aantal EU-leden – zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ –overweegt nu Roemenië en Bulgarije soortgelijke beperkingen op te leggen. Moeten we de EU-lidstaten herinneren aan onze ‘vier vrijheden’?
Meer dan de helft van de lidstaten heeft het beginsel van vrij verkeer (van personen) ten uitvoer gelegd. Wanneer de rest volgt, is slechts een kwestie van tijd. Sinds de laatste uitbreiding zien we dalende werkloosheidscijfers en een sterkere economische groei in de vijftien oude EU-landen. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat volledige toepassing van de beginselen van één enkele markt een positief effect heeft. Om dit beperkte succes uit te breiden moet het doel van vrij verkeer in zijn totaliteit worden bereikt, ook al blijven de lidstaten nog steeds het recht en de verantwoordelijkheid hebben om bepaalde beperkingen op te leggen.
Het systeem van ‘flexicurity’ (flexibiliteit en zekerheid) is ...lees verder
Back