BELANGRIJKE AANKONDIGING: Sluiting van het Nederlandse Consulaat-generaal te Barcelona

Nederlandse Ambassade Spanje, Spanje (Madrid)
datum van plaatsing: 30/09/2011 23:30:05
Beste Nederlanders in het consulair ressort van CG Barcelona,
In het nieuwsbericht van 14 april 2011 werd op deze website al een eerste aankondiging over het voornemen tot sluiting van enkele ambassades en consulaten vermeld.
De Minister van Buitenlandse Zaken heeft thans besloten dat het Consulaat-generaal te Barcelona uiterlijk op 1 maart 2012 zal worden gesloten.
Tegelijk met de sluiting van het Consulaat-generaal zal te Barcelona de opening van een Honorair Consulaat (HC) en een Netherlands Business Support Office (NBSO) plaatsvinden. Daardoor zal de dienstverlening op hoofdlijnen onverstoord doorgaan. Voor deze transitie zijn thans de werkzaamheden in gang gezet.
Het op te richten Honorair Consulaat heeft echter wel andere bevoegdheden dan het huidige Consulaat-generaal. Over de wijze van dienstverlening door het HC en het afbouwen van taken door het CG wordt u in de komende tijd via deze website en later via diverse publicaties en mailings ge√Įnformeerd.
Vragen hierover kunt u richten aan het e-mail adres: MAD-CA@minbuza.nl
Back